NACZYNIA PRZY ZACHODZIE SŁOŃCA
PROCES PRZYGOTOWYWANIA GLINY
TRADYCYJNA PRACOWNIA GARNCARSKA Henryka Kurzyny w Łążku Garncarskim
JARMARK ŚW. JAKUBA W KĘTRZYNIE
WYPAŁ NACZYŃ

Naczynia toczone na kole garncarskim z ręki, wypalane w piecu na drewno, polerowane, nieszkliwione.

WARSZTATY

Schudzanie naczyń, pieczenie i gotowanie w naczyniach glinianych oraz wypał raku.