NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE PRACOWNI

W wyniku wieloletnich doświadczeń przekonaliśmy się, że urządzenia i narzędzia oraz wyposażenie pracowni, powinny być przystosowane do indywidualnych predyspozycji  i wymagań garncarza. Nauczyliśmy się samodzielnie aranżować kompletną, profesjonalną garncarnie. Wykonujemy poniżej prezentowane wyposażenie pracowni.

 

 

KRĄG GARNCARSKI

Paweł projektuje i buduje kręgi garncarskie, przystosowane do wzrostu zamawiającego. Wykonuje sześć typów kół:

Koło kopane zwane niemieckim

Koło sponowe wolonoobrotowe

Koło japońskie drążkowe

Koło sponowe szybkoobrotowe

Koło szprychowe szybkoobrotowe

Koło indyjskie

NARZĘDZIA GARNCARSKIE

Paweł wykonuje narzędzia garncarskie – są one jak, mówili dawni garncarze, przedłużeniem palców. W tym celu wykorzystuje naturalne materiały, jak twardziel drewna jabłoniowego, krzemień, kość, etc.

Wszystkie koła wykonujemy w Garncarni na zamówienie. W tym celu zapraszamy do kontaktu mailowego.